جدول کاربرد تسمه های ماشینی ( تایم - شیاری )

شماره فنی

کاربرد - نوع خودرو

شماره فنی

کاربرد - نوع خودرو

5PK1320

تسمه دینام اسپرو 92

114 H9.5P 170

تسمه تایم پژو405   (2000( GLX -

5PK1260

تسمه دینام اسپرو 94 - 93

113 SP 170H

تسمه تایم پژو405     (2000-( GL

5PK970

تسمه دینام دوو سی یلو

4PK - 945

تسمه دینام پژو405(2000 - ( GLX

5PK671

تسمه دینام دوو ماتیز

4PK - 698

تسمه دینام پژو405   (2000 - (GL

4PK905

تسمه کولر دوو ماتیز

4PK - 845

تسمه کولر پژو 405(2000 - (GLX

108 SP240

تسمه تایم مزدا 2000

6PK - 1660 - 3 -5

تسمه دینام پژو 405 (1800) سمند - پرشیا

145 HTA22

تسمه تایم مزدا 323

108 SP 170 H

تسمه تایم 206 تیپ 1

4PK885

تسمه دینام مزدا 323

104 SP 170 H

تسمه تایم 206 تیپ 2و3

4PK1005

تسمه کولر مزدا 323

134 R25/4

تسمه تایم 206 تیپ 5

4PK870

تسمه دینام هیوندا EXCLE

6PK-1560 3- 5

تسمه دینام 206 تیپ 1و2و3

92 TM190

تسمه تایم هیوندا EXCLE

6PK1575-85

تسمه دینام 206 تیپ 5

4PK875

تسمه دینام لانسر

6PK 1603

تسمه دینام 206 تیپ 6

123 RR1236

تسمه تایم دلیکا ون

10.5X85

تسمه دینامRD

65 RR1046

تسمه بالانسر دلیکا ون

4PK1420 2-5

تسمه کولر RD انژکتور

4PK775

تسمه دینام ماکسیما

4PK1345

تسمه هیدرولیک RD

6PK1105

تسمه کولر ماکسیما

10.5X835

تسمه دینام ROA

137 SHP P220

تسمه تایم ریو

4PK1420 2-5

تسمه کولر ROA

95 HTDP19

تسمه تایم سیناد

107 SHP P220

تسمه تایم پراید

121 ZA19

تسمه تایم گل - گلف

10.5-890(35/2)

تسمه دینام پراید

6PK850

تسمه دینام رنو 21

AX34

تسمه کولر پراید

4PK990

تسمه دینام ون دلیکا

4PK930