banner

PVC Транспортни ленти

Код: CB2

PVC Транспортни  ленти / Пластмасовите транспортни ленти, поради голямото си разнообразие и качество, се използват в следните индустрии - промишлени / занаятчийски предприятия, предприятия за производство и преработка, Хранително-вкусова / млечна промишленост, консервни индустриални предприятия, преприятия за производство на хлебни и сладкарски изделия, животновъдни ферми, предприятия за производство на селскостопански машини, памукопреработвателни и маслодобивни предприятия, супермаркети, фитнес-центрове, летища и много други /

Всеки отделен индустриален сектор се нуждае от различен тип транспортни ленти, с различни дължини, ширини и материал, но с една и съща цел – транспортиране и поддръжане на производствения процес. Поради това, и ние предлагаме широка гама от транспортни ленти с различни Европейските спецификации, за да сме в състояние да обслужим дори най-взискателните приложения.

Дължина: по поръчка.

Ширина: от (0 - 3.200) мм

Дебелина: (1-7) мм

Лен: (1-3)

Пластмаса (pvc)

Бял - Зелен - Син

Безкрайни – Съединителна скоба - Лепене на място